Spreuken (gedichten)

Hieronder staan de spreuken en overdenkingen (moment van de dag) die ik o.a. gebruikt heb in de weblog
Ik ben begonnen met elke dag een nieuwe spreuk. Of van mezelf of van iemand anders.

Het was voor mij onmogelijk elke dag weer een nieuwe spreuk te maken of te citeren.
Met ingang van .... ben ik het "Moment van de Dag" gaan gebruiken om mijn gevoelens en
ideeën kwijt te kunnen.

Een moment van de dag is een overdenking of een spreuk of gewoon een weerspiegeling van mijn gevoel op dat moment.

Spreuken zonder vermelding van herkomst zijn ontsproten uit het brein van Bert Venema

-      Als je wilt uitgaan , moet je inkomen hebben (speciaal voor de jeugd)

-     Leven is zenden en ontvangen (“the secret”, wet van de aantrekkingskracht)

-    Ik kan uitleggen hoe dingen werken......maar ik begrijp absoluut niet waarom

-     Het leven is wat je overkomt, terwijl je bezig bent andere plannen te maken (John Lennon)

-    De "domme vraag" is het eerste teken van een volslagen nieuwe ontwikkeling (Alfred North Whitehead)

-     Eén Gek kan meer stof maken dan 10 stofzuigers kunnen opzuigen.

-    Je maakt een grote fout als je zegt dat jij daar bent en ik hier !

-    Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (God zelf, genesis : 20)

-    Speksteen is het en Stof wil het worden !

-    Wie het minste wil, staat het dichtst bij de Goden (Socrates)

-    Vandaag ben ik ziek en dat is slecht voor de gezondheid.

-    God is goed, ik ben beter. (Naar Fons Jansen)

-    Als een man zeker wil zijn van de weg waarover hij gaat,
     moet hij zijn ogen sluiten en in het donker wandelen, (Johannes van het kruis)

-    Wij zijn hier en het is nu, daarbuiten is alle menselijke kennis gezwam.(H.L.Mencken)

-    Beter bij Sytske in Berlijn dan verkouden langs de Rijn

-    Oost, West, thuis zijn is het best.

-    Wat gebeurt er met het gat als de kaas op is ? (Berthold Brecht)

-    Een ezel hakt in het gemeen niet 2 x uit dezelfde steen

-    Geheimen bestaan niet

-    Alles is liefde (Fillm/boek Van Kooten )

-    Alles (is) of Niets

-    De beste manier om je dromen tot werkelijkheid te laten komen is om wakker te worden !

-    The beliefs you truly hold, the ones you've decided to believe, your faith,
    will cause you to create or attract the experiences which will verify them.
    
( Love Precious Humanity, the collected Wisdom of Harry Palmer )

-    Het zijn altijd de mensen die er niets van snappen die de dingen mogen regelen

-    De weg is niet moeilijk; er moet alleen geen willen of niet-willen zijn. (Tsao-tsjou)

-    Wanneer de weg ophoudt, verander ........ na verandering kan je verder (I tjing)

-    ()

-    Van lezen word je wijs (onbekend)

-    Als je buik maar goed voelt (Alternatief voor als je haar maar goed zit.

-    Een weg met duizend bochten is ook een rechte weg. (Maurice Knegtel)

-    Wat niet is , zal nooit komen !

-    Heb je haast? Ga even zitten. (onbekend)

-    God is

-    To be or not to be, that is the question (William Shakespeare)

-     Pessimisten hebben liever gelijk dan geluk ( onbekend)

-    Beter 2 werkbanken in de tuin, dan 10 in de lucht

-    Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
    ( Heb ik ooit als spreuk van Dr. Johan van Parijs van Meer en Bosch gehad)

-    LIEBE ()

-   De dood zwijgt over niets ( Uit Vliegenpijn van Elias Canetti)

-   Het leven is zo kostelijk, dat ik het niet zou wagen me iets mooiers voor te stellen dan het leven.( Jules Renard )

-    Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn zonen en dochteren van 's levens hunkering naar zichzelf.

    Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel ze bij je zijn , behoren ze je niet toe. (Kahlil Gibran de profeet)

-   Elke molecule predikt volmaakte wet, Elk ogenblik reciteert ware soetra: "De vluchtigste gedachte is tijdloos,
    Eén haar is genoeg om de zee in beroering te brengen (Shutaku)

-    Het universum is een meesterwerk van overvloed. Wanneer je jezelf openstelt en de overvloed van het universum voelt,
    dan zul je de vreugde, gelukzaligheid en alle fantastische dingen ervaren die het universum voor je gereedhoudt:
     goede gezondheid, rijkdom, een goed karakter. Maar als je je afsluit met negatieve gedachten, dan zul je het onbehagen voelen,
   
dan zul je de pijn voelen,en zul je elke dag als een moeizame opgave ervaren.
(Lisa Nichols, The secret)

-     Wat je niet hebt, hoef je ook niet af te stoffen (Heleen Lam-Venema)

-    Two words which will change your life!

    There are two words that, when spoken, have the most unfathomable power to completely change your life.
    Two words which, when they pass your lips, will be the cause of bringing absolute joy and happiness to you.
    Two words that will create miracles in your life.
    Two words that will wipe out negativity.
    Two words that will bring you abundance in all things.
    Two words which, when uttered and sincerely felt, will summon all the forces and vibrations in the Universe to move all things for you.
    The only thing standing between you, happiness, and the life of your dreams, are two words...
   
    THANK YOU
(Rhonda Byrne, the secret)

.    Dankbaarheid is het geheugen van het hart(Onbekend)

.    Een zware sneeuwbui verdwijnt in zee.Wat een stilte! (Onbekend)

.    The fewer secrets we have the more flexible our minds become  (Love Precious Humanity, the collected Wisdom of Harry Palmer)

-    Er zit dankbaarheid in speksteen

-    Er zit een ziel in de steen die eruit wil. Ik help alleen een handje )

-    Min de stilte in uw wezen; Min de stilte die bezielt zij die alle stilte vrezen hebben nooit een hart
    gelezen hebben nooit geknield. (Guido Gezelle)

-     De beste eieren zijn de kwalit De kwalit-eitjes (gehoord op de radio)

-     Door je tegen iets te verzetten, Houd je het in stand (Carl Jung)

-    Hoor ik daar geen paardenvoetjes ? (Sint en Piet)

-    Wie een muur afbreekt bouwt een uitzicht op. (onbekend)

-    Er is geen beton zo hard als dat van Haarlem Hoog (Het klusteam Ad,Egbert en Bert)

-    Zonder "l " kan je erop liggen en het geven of ontvangen........Klussen

-   Verandering vraagt tijd, neem die tijd (onbekend)

-    Wie het leven geen ideeën geeft, heeft geen idee van het leven (onbekend)

-    Het leven is 1 grote klus je doet telkens een stukje

-    Houd Haarlem Hoog

-    Het duurt in de Leidse buurt

-    In mensen een welbehagen

-    Alleen met het hart kan men goed zien; wat wezenlijk is, is onzichtbaar voor het oog. (Antoine de Saint-Exupéry)

-    Sta even stil bij Kenia... en vraag je dan af : "wat zou de Liefde doen "?

-    Elke muur die je opbouwt moet ook weer worden afgebroken

.    Alles is tijdelijk,Alles verdwijnt weer Een plant, een dier een mens, maar ook een steen Ik kan het proces slechts vertragen

.    De energie die vrijkomt was er al.

.    Moment van de dag:

    En een vrouw, die een kindje aan haar boezem drukte, zei:
    Spreek ons over kinderen.
    En Hij zei:

    Je kinderen zijn je kinderen niet,
    zij zijn de zonen en dochteren van 's levens hunkering naar zichzelf.
    Zij komen door je, maar zijn niet van je,
    en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe

    (De profeet van Kahlil Gibran)

.    Moment van de dag

    Toen zei Almitra: Spreek ons over de liefde
    En hij hief het hoofd en zag de mensen aan en er viel een diepe stilte over hen.
    En met een grote stem zei hij:

    Wanneer de liefde je wenkt, volg haar, al zijn haar wegen zwaar en steil.
    En zo haar vleugelen je omhullen, laat je gaan,
    al zou het zwaard , verborgen in haar veren, je verwonden

    (De profeet van Kahlil Gibran)

-    Moment van de dag

    Pak een steen ,
    wordt één
    en ben dan niet alléén

 -    Moment van de dag

    Ligt er een steen op je maag,
    haal hem eraf,
    al was het alleen voor vandaag

 -    Moment van de dag

    Bewaar niets voor een speciale gelegenheid,
    iedere dag dat je leeft is een speciale gelegenheid.

-    Moment van de dag

    Als je Ut soms even niet ziet zitten,
    vraag je dan af waarom Ut zou moeten zitten,
    hij kan ook gewoon naar de sportschool zijn gegaan.

   -    Moment van de dag

    Ut zit
    Zie je hem ?
   

-    Moment van de dag

    Ut zat heerlijk bij keramikos

   -    Moment van de dag

    Soms zit Ut mee en soms zit Ut tegen.

  -    Moment van de dag

        Als er geen opening in een muur zit, breek hem dan geheel of gedeeltelijk af !!

    -    Moment van de dag       

    Er zou een dag van de stukadoor moeten komen, uit respect voor deze mensen.

-    Moment van de dag       

    Geniet van het leven
    door liefde te geven.

-    Moment van de dag     

    Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer,
    zo zijn de wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren.

    Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren,
    Zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren.

    Zoals de natuur een vaste route heeft van bloesem naar vrucht en
     van zaad naar oogst zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid.

    (Marinus Knoope)

-    Moment van de dag

       Afscheid nemen , afstand doen van dierbare zaken , doet pijn,
   
maar als het alternatief is dat je nergens meer van mag houden ....
    nou dan neem ik die pijn op de koop toe.

-    Moment van de dag

    Het ten uitvoer brengen van de droom
    krijgt steeds meer gestalte.
    creatie is het woord.

-    Moment van de dag

    Er is geen sleuf zo mooi als, je eigen sleuf.

-    Moment van de dag

    Genieten is een werkwoord en geen zelfstandig naamwoord !

-    Moment van de dag

    Klussen is leuk, maar jammer dat het soms gewoon op werken lijkt.

-    Moment van de dag

    Na griep komt zonneschijn

-     Moment van de dag

       De aanhouder wint, maar we zeggen niets over de prijs

-    Moment van de dag

       Het is volbracht

 -    Moment van de dag

    Als je bent aangekomen waar je wezen wilde
    moet je op zoek gaan naar een nieuw pad
    om weer ergens anders te komen.
    Of je blijft nog even vol verwondering om je heen kijken.

-    Moment van de dag

    Rust , is goed op z'n tijd.
    Geniet er dan ook van !

-    Moment van de dag

          De zon schijnt
     Ik voel dat de warmte wordt opgezogen door mijn lijf
     Ik ga die warmte naar anderen uitstralen

-    Moment van de dag

    De Lachende Boeddha

-    Moment van de dag

        Net als de kinderen, verlaten nu ook de Dusty's het pand 

-    Moment van de dag

            De nieuwe weg wordt al verkent en blijkt geschikt om op te lopen.

-    Moment van de dag

    Soms is het universum één
    en
    Één is soms het universum

-    Moment van de dag


    "Ons leven is te vergelijken met een hoeveelheid water dat we uit de oceaan nemen en in onze handen houden.
    We noemen dit "ik". Het is hetzelfde als dat we het water "ons" water noemen, alleen omdat we het in onze handen houden.
    Vanuit het standpunt van het water gezien, is het een deel van de grote zee. Want als we onze handen openen,
    komt het water weer terug in de zee. Wanneer we weigeren om het water haar eigen weg te laten gaan, zal het muf worden.
    Ons leven is een deel van de universele ki, omhuld door het vlees van ons lichaam. Ofschoon we daar "ik" tegen zeggen,
    is het vanuit het standpunt van de geest eigenlijk de ki van het universum. Hoewel deze ki omsloten is door het vlees van ons lichaam,
    is het in voortdurende verbinding met het universum en vormt het er een actief deel van.
    Wanneer de verbinding van onze eigen ki en de ki van het universum niet verzwakt is, zijn we gezond en levendig."
    (Koichi Tohei)


-     Moment van de dag

          Steen is zacht en steen is hard
    Steen is warm en steen is koud
    Steen is gewillig en steen is weerbarstig
    Steen..... soms is het net als een Mens
    De steen en ik zijn één.

-     Moment van de dag

      Stilstand is ....... rustgevend

-     Moment van de dag

     Rust is goud
    en goud roest niet !

-     Moment van de dag

    Ut zit weer mee

-     Moment van de dag

    Geduld is een moeilijke zaak

-     Moment van de dag

     Twee spekstenen komen elkaar tegen,
    De ene stoer , de ander zeer verlegen.

    Ik ben een harde zegt die stoere,
    Mij krijgen ze niet klein.

    Toch is hij voor een rasp een tikje broos,
    en ook nog 1 op de schaal van Mohs.

    Met zo'n rasp , fijn of grof
    maak ik van jou een hoopje stof.

    Dus houd je grote mond
    dan blijf je lang gezond.

    (De moraal ... ook een steen is maar een mens)

-     Moment van de dag

    Twee spekstenen komen elkaar tegen,
    Zegt de ene speksteen tegen die andere:

    " Hé wat zie jij er pips uit vandaag en je ogen zijn zo hol"
    "Ja", zegt die andere :
     "Ik was net afgekickt , maar dan ga ik toch maar weer aan de marpol"

-     Moment van de dag    

    Twee spekstenen komen elkaar tegen,
    Zegt de een tegen die andere:

    "Ik hoop dat ie gauw moet, want die maag ligt helemaal niet lekker"

-     Moment van de dag

    Twee spekstenen komen elkaar tegen,
    Zegt de een tegen die andere:

    "Zeg ben jij eigenlijk een geneeskrachtige steen ?

    Zegt die ander :

    "Jazeker  !!!

    "Voor welke kwaaltjes" ?  vraagt de ene weer

    Zegt die ander .....Weet ik veel....

    Ik ben nog nooit ziek geweest "

-     Moment van de dag

    Lang leve de koningin

 -    Moment van de dag

    2 Mei

    Vandaag is het 1 jaar geleden dat ik gestopt ben met roken

    Applaus voor mezelf

-     Moment van de dag

    Geluk zit in een grote hoek

    omdat ongeluk al in de kleine zit.

 -     Moment van de dag

    Vrijheid is een werkwoord

    en geen zelfstandig naamwoord

    aan vrijheid moet je blijven werken

 -     Moment van de dag

    Gisteren was vandaag

    Morgen is er weer een dag

 -     Moment van de dag

    Morgen is vandaag weer gisteren

 -     Moment van de dag

    Gods tijd is altijd nu !

 -     Moment van de dag

    Nu

    Het is alweer voorbij

 -     Moment van de dag

   Nu

    Het is alweer voorbij

    nu.....nu.....nu......nu.......n.........nu  nu

 -     Moment van de dag

    Het bestaat niet dat je tijd voor jezelf kan nemen

    Maar tijd bestaat niet,

    neem dus rustig wat tijd voor jezelf.

 -     Moment van de dag

    TIJD is een supergenezer.

    want

    TIJD heelt alle wonden

    Daarom neem ik de TIJD gewoon als bondgenoot.

 -     Moment van de dag

    Rust is contact met de bron om weer op te laden.

    Vermoeidheid vraagt even om rust

 -     Moment van de dag

    Oefening baart kunst ....... ga lekker oefenen !

 -     Moment van de dag

    Baren is een mooie gebeurtenis.

 -     Moment van de dag

    (het beeld van)

     een liefdevolle relatie

     verdient het

     om hersteld te worden

 -     Moment van de dag

    Je kunt elke dag opnieuw beginnen

-     Moment van de dag

Angst vreet je zelfvertrouwen op.

Als je geen zelfvertrouwen hebt wie mag je dan vertrouwen ?

Dus .....
vertrouw op jezelf
zoals je bent zo ben je goed !!!!

-     Moment van de dag

Komkom tuuttuut hoho.

Zet je stok in het water en kom tot rust !

(voor uitleg zie Zen pagina)

-     Moment van de dag

Rood en Geel

Samen voor

Oranje
 

-     Moment van de dag

    Als Oranje weg is, krijgen we een blauwe maandag. (wit - rood en geel = blauw)

-     Moment van de dag

    Ik ga voor onze Guus,

    Hup Rusland !!!!!!

-     Moment van de dag

Spanje - Rusland

Ik ga voor Guus,

en blijf dus tuus.

-     Moment van de dag

    Guus is naar huus

-     Moment van de dag

Niet meer roken in de kroeg.

Het wordt steeds moeilijker om aan longkanker dood te gaan.

We moeten iets nieuws verzinnen ......

Ook niet meer drinken ????

-     Moment van de dag

      Het leven is een aaneenschakeling van keuzes

     Kies je verkeerd, kies dan opnieuw en ga door !

-     Moment van de dag

    Wie mooi wil zijn

    moet niet bang zijn voor pijn

-    Moment van de dag

    Alles is en heeft energie

-    Moment van de dag

InterNLnet ....

Net niet ! 

-    Moment van de dag

Geld maakt niet gelukkig

Hoera ! 

-    Moment van de dag

Een workshop is enorm gezellig

Maar ook wel vermoeiend .

-    Moment van de dag

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt !

-    Moment van de dag

In het zweet des aanschijns zult ge uw brood verdienen.

Om te zweten hoef je niet altijd te werken

Maar voor het "brood" moeten wel popjes en stof gegenereerd worden

-    Moment van de dag

Een nieuwe week

met

Nieuwe kansen,

-    Moment van de dag

Beeldhouwen is goed voor je bloeddruk !

-    Moment van de dag

Het klussen begint weer.... maar niet zonder Zen !

(Kijk op www.kluszen.nl voor nadere uitleg)

-    Moment van de dag

Zweet is het vocht van de arbeid en brengt verkoeling

-    Moment van de dag

.....Vakantie.....

Nu even niet !

-    Moment van de dag

Conny Beckers zegt :"Kunst is de verbeelding van het zien" (zie ook link pagina)

Ik zeg: "Kunst is het zien van de ver-beeld-ing"

-    Moment van de dag

    Mathilde Santing zingt: "Inspiratie, de adem van de ziel"

    Ik zeg : Het is een kunst om de verbeelding te zien.....

-    Moment van de dag

Als je lekker in je vel zit

ben je afgevallen .

-    Moment van de dag

Mediteren

kan overal en altijd

Zit ..... en ..... Ben !

-    Moment van de dag

    BEN

-    Moment van de dag

ik BEN er weer

-    Moment van de dag

ik BEN lekker bezig

-    Moment van de dag

       Dol fijn

-    Moment van de dag

 Zagen zagen wiede wiede wagen

-    Moment van de dag

Het delen van de dagelijkse gedachte

-    Moment van de dag

De revolutie is NU

Geloof in de waarheid

(Zeitgeist the movie)

-    Moment van de dag

Sommige mensen zien de dingen zoals ze zijn en vragen: waarom?
Ik zie de dingen zoals ze nooit geweest zijn en zeg: waarom niet?

(  http://www.dagelijksegedachte.net )

-    Moment van de dag -

     De waarheid ligt niet in het verleden en ook niet in de toekomst.

    De waarheid ligt in het NU

-   Moment van de dag

Stop met zoeken !

Je hebt het al gevonden

Het was er altijd al !

-    Moment van de dag

Laat je IK los en kom tot JEZELF !

-    Moment van de dag

Laat je IK los en kom door JEZELF tot de bron!

 (na ongeveer een maand geen momentje toegevoegd te hebben)

-    Moment van de dag

    Til het op, keer het om en zet het neer.
    Dan kijk je er heel anders tegenaan. (http://www.dagelijksegedachte.net/)

-    Moment van de dag

De tijd stond even stil

hée nu ook weer even

even

stil

-    Moment van de week

Sint terug naar huis

Op naar de Kerst(man)

-    Moment van de week

Water Is onmisbaar
Dus DAN ook in mijn Atelier

-    Moment van de week

De tijd

is datgene

wat verhindert

dat het licht ons bereikt.

(Eckhart Tolle)

-    Moment van de week

De toekomst brengt
Het verleden haalt
NU ben ik .

-    Moment van de week

Natuurlijk kun je het Zijn van iemand anders
alleen maar voelen door dat van jezelf.
En dat is het begin van het ervaren van eenheid,van liefde.
Op het diepste niveau van Zijn ben je één met alles wat er is."

(Eckhart Tolle)

-    Moment van de week

Mediteren is goed voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid

-    Moment van de week

Ieder kind is een kunstenaar.
Het moeilijke is om als je opgroeit een kunstenaar te blijven.


(Pablo Piccasso )

-    Moment van de week

Er is geen betere plek dan een spekplek.

-    Moment van de week

    Speksteen is kneedbaar

-    Moment van de week

De koninginnendag zal nooit meer hetzelfde zijn.

-    Moment van de week

De dagen gaan voorbij , maar het beeld blijft

-    Moment van de week

Elk bereikt doel vormt weer het begin van een nieuwe tocht. (Schopenhauer)

-    Het moment

Vanaf 3 december 2009 ben ik gestart met het maken van haiku's

Haiku (dichtvorm) , Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Haiku (俳句; meervoud: haiku of haiku's) is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen.

De haiku drukt, in de klassieke vorm, een ogenblikervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd door Zen. De haiku is een vingerhoed vol emotie, waarin weinig ruimte is voor ontledingen en benaderende omschrijvingen

Ze zijn nog niet echt geweldig, maar oefening baart kunst.

 

Buiten is zo guur
Lichaam naar binnen
Geeft warmte af.

Een beeldhouwers block
Angst voor het eigene
Het raakt je helemaal

De wereld is groot
maar het is zo klein in mij
Alles maakt het goed

 Het regent erg veel
Water verbind het
Nu is alles nat

 De aftiteling
Het is 40 jaar later
veel spelers zijn dood

Staatsloterij 2009/2010

Een  lot uit de loterij
het is speciaal
Maar hij is deze keer voor mij

1 feb 2010

Verdriet en vreugde
Samenkomend in een traan
Geeft verlichting aan

15 feb 2010

Ik denk dus ik ben (René Descartes )

Ik denk niet, maar ben nog steeds (Bert Venema)

9 juni 2010

Alleen ga je sneller.
Samen kom je verder.
(Afrikaans spreekwoord )